Om Oss

OM HUSBYKYRKAN

VÅR VISION


Vi är en gemenskap av Jesu lärjungar

som vill göra Guds rike synligt i Husby

VÅRA VÄRDEORD


Vi vill vara:

Jesuscentrerade, förväntansfulla, utrustande, utåtvända, enade i mångfald och ett hem

VÅR TRO


Husbykyrkan bekänner sig till den världsvida apostoliska trosbekännelsen, samt Evangeliska Frikyrkans teologiska grundsyn. Husbykyrkan har även ett antal medlemsfrågor som säger mycket om församlingens tro, här är en sammanfattning av dessa:

Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord och att Bibelns Gud är en treening Gud.

Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa.

Vi tror att människan utan Jesus Kristus är förlorad, och att han är enda vägen till Gud.

Jesus Kristus är vår herre och frälsare.

Det är vår målsättning och önskan att alla människor skall vara Jesu Kristi lärjungar och att vi ska vara hans efterföljare så att Jesus Kristus blir viktigare än någon annan eller någonting annat i våra liv.

Det är vår målsättning att med Guds hjälp älska Gud med hela våra hjärtan, älska våra syskon i församlingen och vår nästa som oss själv.

"

Som församling bedriver vi framförallt verksamhet i Husby och dess närområde. Men vi understödjer även arbete internationellt, genom humanitärt stöd, arbete för mänskliga rättigheter församlingsgrundande, ledarträning och utrustande på olika sätt.


Husbykyrkan är ansluten till samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), en församlings- och missionsrörelse där omkring 300 församlingar och 33 000 medlemmar samverkar. EFK bedriver ett stort missionsarbete i många länder runt om i världen.

VÅR BERÄTTELSE


Husbykyrkan är en frikyrka i Husby/Kista, Stockholm, som vill vara ett ljus i närområdet och dela hoppet och kärleken i Jesus Kristus.


En liten grupp eldsjälar upplevde under tidigt 70-tal att Gud ville nå människor med sin kärlek i den nya stadsdelen Husby. Kyrkan byggdes i samband med att Järvaområdet växte fram och invigdes första advent 1976. När församlingens förening bildades året därpå hade gruppen vuxit till 48 personer med framförallt svensk bakgrund. Sedan dess har församlingen vuxit, förändrats och berikats, och är nu en interkulturell gemenskap med ca 290 medlemmar från många olika länder och bakgrunder.

FÖRSAMLINGSLEDARE


Församlingsledningen är utsedd av församlingen och utgör församlingens andliga ledarskap. Församlingens föreståndare leder församlingsledningen och arbetet är fokuserat kring frågor rörande teologi, undervisning, vision/inriktning, samt medlemsvård (t ex själavårdssamtal och omsorg).


Församlingsledningen består av församlingens pastorer samt ytterligare 4 församlingsmedlemmar med stort förtroende i församlingen. Mer information om vilka som ingår i församlingsledningen finns på anslagstavlan i kyrkan.


Vill du kontakta församlingsledningen gör du det enklast genom vår föreståndare Anton Thilander: anton.thilander@husbykyrkan.com, 0760-28 99 19


STYRELSE


Församlingens styrelse är utsedd av församlingen och är juridiskt ansvarig för verksamheten. Styrelsen hanterar frågor så som fastighet, ekonomi, personalfrågor etc.


Styrelsen består idag av sex församlingsmedlemmar, varav två av dessa även är församlingsledare. Mer information om vilka som ingår i styrelsen finns på anslagstavlan i kyrkan.


Vill du kontakta styrelsen gör du det enklast genom: ordforande@husbykyrkan.com

unsplash