Om församlingen

Husbykyrkan är en frikyrka i Husby/Kista, Stockholm, som vill vara ett ljus i närområdet och dela hoppet och kärleken i Jesus Kristus.

Husbykyrkan byggdes i samband med övriga Husby och invigdes första advent 1976. Då bestod församlingen av ca 40 personer med framförallt svensk bakgrund. Sedan dess har församlingen vuxit och är nu en mångkulturell gemenskap på ca 250 medlemmar från många olika länder och bakgrunder.

Vår tro

Husbykyrkan bekänner sig till den apostoliska trosbekännelsen. Det finns även ett antal medlemsfrågor som säger mycket om församlingens tro, här är en sammanfattning av dessa:

“ Vi tror att Bibeln är Guds inspirerade ord och att Bibelns Gud är en treening Gud. Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Vi tror att människan utan Jesus Kristus är förlorad, och att han är enda vägen till Gud. Jesus Kristus är vår herre och frälsare. Det är vår målsättning och önskan att alla människor skall vara Jesu Kristi lärjungar och att vi ska vara hans efterföljare så att Jesus Kristus blir viktigare än någon annan eller någonting annat i våra liv. Det är vår målsättning att med Guds hjälp älska Gud med hela våra hjärtan, älska våra syskon i församlingen och vår nästa som oss själv.”

Bibeln, Guds ord, är grundnormen för församlingens och enskilda medlemmars liv. Det är en gåva som församlingen förvaltar. Det är församlingens grund. Bibeln undervisar, tröstar, tillrättavisar, upprättar, pånyttföder och fostrar. Församlingen ansluter sig till Lausannedeklarationens ord om Bibeln: ”Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet, dess fullständighet som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis.”

Vision

Församlingens vision är att den skall vara en plats dit alla människor kan komma och enas i bön och tillbedjan, att Husbykyrkan skall vara ett bönens hus för alla folk utifrån Jesu ord i Mark 11:17. Utifrån detta vill vi tillsammans växa i liv, enhet och antal.

Evangeliska frikyrkan

Husbykyrkan är ansluten till samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), vilket är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar och cirka 34 000 medlemmar samverkar. EFK bedriver ett stort missionsarbete i många länder runt om i världen. Visionen är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”