Om Husby frikyrkoförsamling

Husbykyrkan är en kristen församling med en evangelikal, baptistisk och karismatisk grundsyn där omvändelsen är avgörande och Andens utrustning och evangelisation/mission har stor betydelse.

Vår tro

Husbykyrkan bekänner sig till den apostoliska trosbekännelsen:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Bibeln

Bibeln, Guds ord, är grundnorm för församlingens och enskildas liv. Det är en gåva som församlingen förvaltar. Det är församlingens grund. Det undervisar, tröstar,tillrättavisar, upprättar, pånyttföder och fostrar. Församlingen ansluter sig till Lausannedeklarationens ord om Bibeln: ”Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet, dess fullständighet som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis.”

Vision

Församlingens vision är att den skall vara en plats dit alla människor kan komma och enas i bön och tillbedjan, att Husbykyrkan skall vara ett bönens hus för alla folk utifrån Jesu ord i Mark 11:17. Utifrån detta vill vi tillsammans växa i liv, enhet och antal.

Evangeliska frikyrkan

Husbykyrkan är ansluten till samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), vilket är en församlings- och missionsrörelse där cirka 300 kristna församlingar och cirka 34 000 medlemmar samverkar. EFK bedriver ett stort missionsarbete i många länder runt om i världen. Visionen är: ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”