Info

Vi i församlingsledning och styrelse har samtalat om hur vi skall förhålla oss till det nya coronaviruset.

Sedan 2020-03-10 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige, och har begränsat allmänna folksamlingar till max 500 personer. I dagsläget känner vi inte till att någon av våra gudstjänstdeltagare bär på smittan. Men vi tar situationen på allvar och har därför vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Vår tro lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya coronaviruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna, och vi har många deltagare som ingår i dessa riskgrupper. Även om du inte själv befinner dig i riskzonen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25:40, 45). Därför vill vi uppmana er alla att noga följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här.

Gudstjänster

Trots att vi långt ifrån kommer upp i 500 gudstjänstdeltagare så vill vi begränsa våra allmänna samlingar så mycket som möjligt, för att göra vad vi kan för att minska smittspridning och skydda våra gudstjänstdeltagare. Därför vill vi framöver i största möjliga mån fira gudstjänst i hemmen. Vi uppmanar alla er som är med i en hemgrupp att ni möts i hemmen på söndagar och firar gudstjänst i den lilla gemenskapen istället. Tillsammans får vi då på olika håll följa med i gudstjänsten som kommer att sändas live via Facebook. Den kommer att sändas från Husbykyrkan på söndag kl 11, och videon kommer finnas kvar så man även i efterhand kan se den om man vill (mer information om tekniken skickas ut innan söndag). Vi får påminna oss om att församlingen inte är en byggnad, utan alla vi som tillsammans utgör Husbykyrkan. Känner du till någon eller några som inte har någon hemgrupp så hör av dig till dem! Har du inte själv någon hemgrupp kan du antingen kontakta en du känner till, eller så kan du höra av dig till någon av oss pastorer så hjälper vi dig! Vi får alla hjälpas åt att se och inkludera varandra i denna speciella tid vi befinner oss i. Om några kommer till själva kyrkan ändå är de naturligtvis välkomna att delta ”live” som vanligt, däremot kommer vi inte servera kyrkfika och inte heller ha Bibeläventyret för barnen. Ansvarsgrupperna har särskilda instruktioner för att förebygga smitta. Ljudfilen från predikan kommer att läggas ut på hemsidan som vanligt och vi ska försöka få upp den där redan under söndagen så att de som inte har Facebook också kan lyssna.

Förebygga smittspridning

För att förebygga smittspridning vill vi att ni tänker på detta: Håll alltid god handhygien, tvätta händerna noga med tvål. Undvik kramar och att hälsa i hand. Om du har något av dessa symtom: feber, muskelvärk, halsont, hosta, eller liknande - stanna då hemma, av hänsyn för dina medmänniskor. Vänta sedan med att komma på några samlingar tills du varit utan symtom i 2 dagar. Har du varit i något av följande länder de senaste 14 dagarna så vill vi att du håller dig hemma: Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike. Vi får finnas med och omsluta varandra i bön, särskilt för alla som drabbas av situationen just nu. Hör av dig om du blir sjuk så kan vi be och hjälpa dig i den mån vi har möjlighet! Hör av dig till 113 13 eller gå in på www.folkhalsomyndigheten.se om du vill veta mer.

Vad händer framöver

Att samlas i hemmen på söndagar är temporärt, men vi tror att Gud kommer verka mitt ibland oss och att denna period kan få bli till välsignelse. Vi följer kontinuerligt läget i samhället och utvärderar hur det nya gudstjänstupplägget fungerar. Vi ska försöka hålla er alla uppdaterade så mycket som möjligt så ni vet vad som händer framöver. Utöver gudstjänsterna pausar vi i stort sett all verksamhet på plats i kyrkan (kören, afghangruppen, irangruppen, trivselträffen, fredagsbön, vuxenskola). De hemgrupper som har möjlighet fortsätter dock att träffas som vanligt och ungdomsgruppen samlas på fredagar. Låt oss inte sluta mötas – detta är en tid då vi behöver varandra!

Tappa inte modet

Mitt i den situation som vi nu befinner oss i och bland alla nyhetsrubriker är det lätt att bli rädd och känna oro. Men vi får påminna oss om att vi har en stor Gud och att han vill ge oss av sin frid. Till honom får vi komma med all vår oro. Vi får minnas Jesu ord: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27) Vi har möjligheten att vända denna tid av oro till en tid då vi söker Gud tillsammans! Om du har några frågor, funderingar eller bara vill prata så hör gärna av dig! Jag och Hanna är vanligtvis i kyrkan tisdag-torsdag dagtid om du vill komma förbi (hör gärna av dig först så vi är på plats). Vi svarar i telefon i den mån vi kan, annars kan du alltid skicka ett sms eller mail så återkommer vi när vi har möjlighet. Anton Thilander: anton.thilander@husbykyrkan.com, 070-759 72 63 (lättast att nå dagtid tis-tors) Hanna Leonardsson: hanna.leonardsson@husbykyrkan.com, 072-326 86 55 (lättast att nå dagtid tis-tors) Peyman Shayegan: peyman@husbykyrkan.com, 072-209 55 77

Gud välsigne er alla! /Församlingsledning och styrelse genom Anton Thilander, pastor och föreståndare