Info

Info om Covid-19 och vår verksamhet

Församlingsledning och styrelse i Husbykyrkan har samtalat om hur vi skall förhålla oss till Covid-19

Folkhälsomyndigeten bedömerrisken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige, och har begränsat allmänna folksamlingar till max 50 personer. Vi tar situationen på allvar och har därför vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning. Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet.

Vår tro lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya coronaviruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. Även om du inte själv befinner dig i riskzonen så är det viktigt att påminnas om Jesu ord om att ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25:40, 45). Därför vill vi uppmana er alla att noga följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här.

Gudstjänster

För att minska smittspridning och skydda våra gudstjänstdeltagare möts vi inte i Husbykyrkan till gudstjänst på söndagar. Istället sänds gudstjänsterna varje söndag kl 11:00 via vår Youtubekanal, dessa gudstjänster ligger sedan även kvar i efterhand. Börja gärna prenumerera på våra videor så du inte missar när vi lägger ut nya klipp!

Vi får påminna oss om att församlingen inte är en byggnad, utan alla vi som tillsammans utgör Husbykyrkan.

Vad händer framöver

Utöver gudstjänsterna pausar vi i stort sett all verksamhet på plats i kyrkan (kören, afghangruppen, irangruppen, trivselträffen, fredagsbön, vuxenskola, ungdomsgrupp). Men många möts och håller kontakten på andra sätt istället, exempelvis via videokonferenser, telefonsamtal osv. Låt oss inte sluta hålla kontakt med varandra– detta är verkligen en tid då vi behöver varandra!

I veckorna är kyrkan öppen så ofta som möjligt så att man kan komma in och sitta i kyrksalen, tända ljus, be eller samtala med någon av pastorerna. Anton eller Hanna är oftast på plats dagtid tis-tors, och det står en skylt utställd utanför kyrkan så man tydligt ser om den är öppen.

Vi har startat ett Instagramkonto som man gärna får följa, där vi kontinuerligt lägger upp information och lite “bakom kulisserna” bilder och videor, så man kan se vad som händer i församlingen. Information kommer även upp på vår Facebooksida.

Att inte kunna samlas i vår kyrklokal utan istället via Youtube är något temporärt, men vi tror att Gud kommer verka mitt ibland oss och att denna period ändå kan få bli till välsignelse. Vi följer kontinuerligt läget i samhället och utvärderar hur det nya gudstjänstupplägget fungerar, hör av er om ni har tankar eller input på vad vi skulle kunna förbättra.

Tappa inte modet

Mitt i den situation som vi nu befinner oss i och bland alla nyhetsrubriker är det lätt att bli rädd och känna oro. Men vi får påminna oss om att vi har en stor Gud och att han vill ge oss av sin frid. Till honom får vi komma med all vår oro. Vi får minnas Jesu ord: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27) Vi har möjligheten att vända denna tid av oro till en tid då vi söker Gud tillsammans!

Om du har några frågor, funderingar eller bara vill prata så hör gärna av dig! Anton och Hanna är vanligtvis i kyrkan tisdag-torsdag dagtid om du vill komma förbi (hör gärna av dig först så de är på plats). De svarar även i telefon i den mån de kan, annars kan du alltid skicka ett sms eller mail så återkommer de när de har möjlighet.

Anton Thilander: anton.thilander@husbykyrkan.com, 070-759 72 63 (lättast att nå dagtid tis-tors) Hanna Leonardsson: hanna.leonardsson@husbykyrkan.com, 072-326 86 55 (lättast att nå dagtid tis-tors) Peyman Shayegan: peyman@husbykyrkan.com, 072-209 55 77

Gud välsigne er alla!

2020-04-30