Bibeläventyret

Bibeläventyret (söndagsskola)

På Bibeläventyret har vi gudstjänster anpassade för barn från tre års ålder. Vi träffas på söndagar kl 11.00-12.00. Under gudstjänstens första del, i ca.15 min, är vi i kyrksalen. Då presenteras dagens tema och något eller några barn får medverka. Sedan går barnen ner till sin samling, som startar med en storsamling då alla barn är tillsammans. Efter det är det dags att dela upp sig i grupper för ett mer åldersinriktat program, med undervisning och någon aktivitet.

Förutom jul- och sommarfest ansvarar Bibeläventyret också för två stycken ”gudstjänst för alla”. En på vårterminen och en på höstterminen, då barn och ledare från Bibeläventyret tar hand om gudstjänsten.

Under sommaren och under jullov har Bibel äventyret uppehåll (se kalendern för detaljer för uppstart).

För mer information kontakta Inger Thilander
ingerthilander@gmail.com