Alpha

Välkommen på ALPHA online - en grundkurs i kristen tro

I vår Alphakurs där du får utrymme att reflektera kring livet och alltings mening. Det är en nybörjarkurs för de som är intresserade av kristen tro.

Vem är Alpha för?

Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

Hur är alphakursen upplagd

Alphakursen pågår en kväll i veckan under ungefär tio veckor och den kommer att ske via zoom. Vid varje tillfälle tittar vi på en ny aspekt av livet och den kristna tron. Det gör vi utifrån en videoföreläsning och samtal. Kursen startar måndagen den 8:e februari, och pågår mellan 19:00-20:30.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer kan du kontakta oss via mail: info@husbykyrkan.com eller ringa till Bertil, en av våra kursansvariga på telefonnummer: 070-516 24 93